Küldetésnyilatkozat

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

Az Egyesület célja:

 1. a működési területén élő lakosság életfeltételeinek javítása, a vidékfejlesztés- és területfejlesztés társadalmi-gazdasági szerepének erősítése
 2. a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása, természetvédelmi szemléletformálás
 3. a környezet- illetve természetvédelemmel, fenntartható környezettel és fogyasztással kapcsolatos ismeretek terjesztése szálláshelyen, oktatási és közművelődési intézményekben
 4. környezetvédelmi civil érdekérvényesítés, lakossági tanácsadás.

Az Egyesület célja továbbá minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet támogatása, amely az Egyesület céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér.

Az egyesület tevékenysége:

Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében programokat, rendezvényeket szervez és támogat illetve azok szervezésében, lebonyolításában közreműködik, továbbá terveket és projekteket dolgoz ki, kiadványokat jelentet meg.

Az Egyesület konkrét tevékenysége:

 1. 8299 – Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 2. 7490 – Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 3. 7112 – Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 4. 8130 – Zöldterület-kezelés
 5. 9499 – Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 6. 6209 – Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 7. 6202 – Információ-technológiai szaktanácsadás
 8. 8412 – Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
 9. 8559 – Mns egyéb oktatás
 10. 8551 – Sport, szabadidős képzés
 11. 8541 – Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
 12. 8542 – Felsőfokú oktatás
 13. 8510 – Iskolai előkészítő oktatás
 14. 8532 – Szakmai középfokú oktatás
 15. 8560 – Oktatást kiegészítő tevékenység
 16. 9329 – Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 17. 7219 – Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 18. 7021 – PR, kommunikáció
 19. 7022 – Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Közhasznú tevékenységek

1, A környezet érdekeit figyelembe vevő (tudatos) fogyasztói magatartás kialakításának segítése, a fogyasztók tájékozottság elősegítése.
Ökológiai fogyasztóvédelem, fenntartható fogyasztási szemléletformálás (A fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. tv. szerint)

2, A környezet védelmére irányuló lakossági kezdeményezések támogatása, segítségnyújtás a nyilvánosság részvételének érvényesítésében.
Környezetvédelmi civil érdekérvényesítés, lakossági tanácsadás.
(A környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. tv. szerint)

3, A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés
A lakosság egészségi állapotát veszélyeztető környezeti hatások elleni fellépés
(Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. szerint)

4, A lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, település önfenntartó képességének erősítése
A helyi és más civil szervezetek, helyi közösségek segítése a fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. szerint)

5, Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása
A fenntartható fejlődést elősegítő kulturális tevékenységek segítése
(A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. szerint)