Gazdaságfejlesztési stratégiánk

A helyi gazdaságfejlesztési stratégiánk fókuszában az alábbi tevékenységek állnak:

  • járási szinten (Mezőtúr) kézműves tevékenységek beindításának generálása
  • munkahelymegőrző és –teremtő lehetőségek bemutatása, segítése
  • a helyi közösség mozgósítása, a helyi együttműködési hálózat bővítése
  • a helyi erőforrások fenntartásának segítése
  • a helyi identitás tudat és lokálpatriotizmus erősítése
  • a járás népességmegtartó erejét növelése, élhetőségének javítása
  • a város vidék kapcsolatának erősítése