Az Év Tanyája – 2017 Díj

2017 augusztus 31-ig lehet pályázni “Az Év Tanyája 2017 Díj” elnyerésére. A pályázat célja magas szintű, minisztériumi elismerés annak a tanyagazdának, aki azáltal, hogy a természeti környezettel összhangban, tájba és az adott térség gazdasági és társadalmi szövetébe megfelelően illeszkedő tanyát hozott létre, jó mintául szolgálhat mások számára. 

Az Év Tanyája – 2017 Díj

A díjért tanyasi lakosok indulhatnak, a tanyának az alábbiaknak kell megfelelnie: a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.

A pályázatok elbírálása során figyelembe vett szempontok:

  • tanya jelleg megléte; kerítéssel körülvett lakóépület, gazdasági épületek, ehhez közvetlenül csatlakozó kert, esetleg szántó, legelő, erdő, szőlő, gyümölcsös, tanyató
  • tájjelleg, az adott térségre jellemző népi építészeti jegyek megléte; a tájhoz és a helyi hagyományokhoz való alkalmazkodás megjelenése az épületeken, a tanya egészén és a gazdálkodásban
  • környezetkímélő, 0 hulladék típusú, körforgásos gazdaság, generációkon keresztül folytatódó tapasztalati és elméleti tudásának átörökítése és megjelenése a gazdálkodásban és az életmódban
  • más tanyákon is alkalmazható fenntarthatóságra törekvő, megújuló energiákat, esővíz hasznosítást alkalmazó, innovatív, egyedi gazdálkodási, energia és vízgazdálkodási, alkalmazkodási megoldások megléte
  • érdeklődőket fogadó nyitott porta, nyitott gazdaság
  • őshonos és tájjellegű állat és növényfajták jelenléte a gazdaságban, generációkon keresztül őrzött és továbbadott tájfajták
  • a tanyagazdaság komplexitása

A tanyák rövid, szöveges bemutatását és a tanyáról készült fotókat 2017. augusztus 31-ig lehet benyújtani a Földművelésügyi Minisztériumhoz.

A pályázati felhívás itt érhető el!