Amire büszkék vagyunk

Rendelkezünk  a Magyar Értéktárban és a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti listáján szereplő mezőtúri fazekasság jelenkori alkotóinak fazekas és keramikus alkotómunkáival.

Rendezvényeinken folyamatosan népszerűsítjük (készítjük) a Mezőtúri Helyi Értéktárban szereplő tájjellegű ételeket (túri perec, bicskás hús, birkapörkölt, topogó).

2015-ben a Mezőtúri Helyi Értéktár Bizottságtól elismerő oklevelet kaptunk a mezőtúri fazekasság és a tájjellegű élelmiszerek népszerűsítéséért

2016-ben a Mezőtúri Helyi Értéktár Bizottságtól elismerő oklevelet kaptunk a mezőtúri fazekasság és a tájjellegű élelmiszerek népszerűsítéséért

Minden évben rendezvényeket szervezünk: 1. „Forrás – Kód azaz a hagyományértelmezések a paraszti tárgykultúrában”, 2. „Mezőtúri Fazekasok Országos Találkozója”, 3. Nagykunsági Hagyományőrző Nap.

Szakmai koordinációt vállaltunk a „Hagyomány-helyi értékhálózat az Alföld közepén” című film elkészítésében.

Kézműves szaktanácsadói pontot működtetünk 6 megyében.

Tematikus kézműves szakköröket szervezünk.

Lokális kiskerti program végrehajtásában, koordinálásában veszünk részt (igényfelmérés, vetőmag beszerzés)

A szakma hagyományainak ápolása érdekében konferenciákat, vásárokat szervezünk, állagmegóvást, takarítást végzünk a mezőtúri helyi értéktárban szereplő ipartörténeti emlékhelyeken, ahol nyitott udvarok keretein belül tárlatvezetést is tartunk (Túri Fazekas Múzeum). Kézműves foglalkozásokat tartunk a hajdani borsóhántoló foglalkoztató termében.

A nagykunság kultur egységében rendkívül gazdag népzenei, néptánc, prózai és népi játék elemekkel találkozhatunk, ennek erősítése érdekében a fiatal korosztályok bevonásával az alábbi tevékenységeket végezzük a mezőtúri járásban található óvodák, iskolák és a partner erdélyi, szentegyházi Reménység Néptánc Csoport együttműködésében: a. Mesegyűjtő és prózamondó verseny, kunsági népzene, népdal gyűjtése, előadása, néptánc. b. Nagykunsági népi játékok gyűjtése, bemutatása, kiállítás készítése, játszóház. c. Kézműves mézeskalács készítő verseny a karácsonyi ünnepkör alkalmával. d. helyi és megyei értékleltár film megtekintése, teszt feladat megoldása. Félévi rendszerességgel játékos értéktár tanórákat, „A település, ahol élünk és amit MI értéknek vélünk” kép készítő és, „Nagykunsági Népi Játékok készítése” című pályázatokat illetve és Apró kezek” kézműves műhely munkákat szervezünk.

A helyi termékek előmozdítása, a közös termelési-értékesítési csatornák felkutatása illetve a város-vidék szoros kapcsolatának megteremtése érdekében feltérképeztük a Nagykunság tanyáin, zártkertjeiben tevékenykedő családi gazdaságokat, kistermelőket, kézműveseket. A termelésben a minőség alapvető szükséglet, a piaconmaradás feltétele, így az egészséges tanyai termék előállítás felügyeletére minőségbiztosítási rendszert vezetünk be. Létrehoztuk a „Nagykunsági Ízek és Termékek” védjegy rendszert. Integrátori hálózatunknak köszönhetően minden hónap második vasárnapján a szolnoki helyi termelői piacon értékesítjük a védjegy rendszerben résztvevők termékeit.

Szakmai segítséget nyújtottunk a Nagykunsági Íz-és Termékház termékpalettájának létrehozásában.