Bemutatjuk Egyesületünket

Közösségi Díj a Hagyományos TermékekértMiniszteri elismerés

2017. december 7-én a Termelői Közösségek Napja alkalmából a Földművelésügyi Minisztériumban példaértékű közösségi tevékenységünk elismeréséülKözösségi Díj a Hagyományos Termékekértcímmel miniszteri oklevélben részesült egyesületünk.

Kedves Kollégák és Kedves Partnereink! A szervezet elnökeként ezúton köszönöm az egész éves munkátokat/munkájukat, az áldozatos csapatmunkát, segítséget, törődést, pozitív gondolatokat… ezt a díjat EGYÜTT kaptuk!

Jó egészséget, örömteli munkát és összetartást kívánok magunknak, Önöknek az Új Esztendőben!


KMVE - Közösség a Megújuló Vidékért Egyesület

A Közösség a Megújuló Vidékért Egyesületünk 2015-ben alakult. Tagjainkat (10 fő) kvalifikált szakember (népművelő, múzeológus, agrármérnök, vidékfejlesztő mérnök, informatikus, gazdasági szakemberek) alkotják. Civil szervezetünk 6 megyében  tevékenykedik, nyitott szaktanácsadó irodákban. Jelenleg 1 fő pályázat által támogatott munkanélküli fiatal segíti az adminisztrációs munkáinkat.

Tevékenységeink: a működési területünk élő lakosság életfeltételeinek javítása, a vidékfejlesztés- és területfejlesztés társadalmi-gazdasági szerepünk erősítése, a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása, ifjúság szemléletformálása, környezet- illetve természetvédelemmel, fenntartható környezettel és fogyasztással kapcsolatos ismeretek terjesztése szálláshelyen, oktatási és közművelődési intézményekben, környezetvédelmi civil érdekérvényesítés, lakossági tanácsadás, nemzeti örökség védelme, hagyományőrzés, helyi termékek promotálása. A Nemzeti Vidékstratégiával összhangban egyesületünkben hosszú távú célunkként fogalmazódik meg a Nagykunság tájegység lakosságának kiváló minőségű, nyomonkövethető helyi élelmiszerekkel, kézműves termékekkel történő ellátása, az említett tájegység tanyáin, zártkertjeiben tevékenykedő őstermelők, családi gazdaságok, kistermelők, kézművesek alulról szerveződő hálózatosodása, együttműködések generálása, a helyi piaci pozíciójának stabilizálása, a közös termelési-értékesítési csatornák felkutatása. Szekunder célunk a Mezőtúri járás településein a helyi gazdaság fejlesztése, erősítése, ezáltal a helyi termelők, kézművesek vállalkozói tevékenységének ösztönzése, lokális szinten a helyi erőforrások mozgósítása, a helyi lakosok megszólítása. A projekteink fókuszában elsősorban a fiatalok állnak. Kardinális célként jelenik meg a példaértékű jó gyakorlatok átadása, a szemléletformálás. A nagykunsági térség versenyképességének, közösségformálásának javítása érdekében Mezőtúron létrejött a Nagykunsági Íz-és Termékház. Jelenleg szakmai tanácsadással segítjük a helyi, tradicionális ízekre és formavilágra épülő kézműves termékhálózat létrejöttét, bővítését valamint az íz- és termékház fejlesztését. Ennek folyományaként a termékház aktív résztvevője lett a megye székhelyén (Szolnok) havonként szervezett megyei helyi termelői vásárnak is. Meglátásunk, hogy az egyre bővülő piaci igények kielégítése végett kardinális hangsúlyt kell helyezni a termék portfólió bővítése.

Hagyományos és tájjellegű termékek védelméhez kötődő nyertes projektjeink:

  • 2015. évi Nemzeti Tanyafejlesztési Program „Jász-Nagykun-Szolnok megyei tanyavilág állapotának komplex helyzetfeltáró felmérése” tanulmány készítése –szakmai együttműködés
  • 2016. évi Nemzeti Tanyafejlesztési Program „Nagykunság kézműves hálózatának kiépítése, értékteremtő minőségbiztosítási és védjegy rendszer bevezetése (pályázat azonosítója: 9379).
  • A 2016. Hungarikum pályázat „Értékbatyuval” múltból a jelenbe, határon innen s túl (pályázat azonosítója: 3906).
  • A 2017. Hungarikum pályázat „A hagyományértelmezések a nagykunsági paraszti tárgykultúrában” (pályázat azonosítója: 4382).
  • A Nagykun Hagyományőrző Társulás 2016.évi pályázata „A Mezőtúri Járás hagyományaira épülő értékteremtő jó gyakorlatok átadása a helybeli fiatalok számára”
  • A Nagykun Hagyományőrző Társulás 2017.évi pályázata „A Nagykunság értékeinek megőrzése, jó példák átadása a határon innen s túl élő fiatal generáció számára”
  • Interreg V–A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében „Smart Communities“ –Virtual Education and Research and Development and Innovation Network in Slovaiak-Hungarian Border region című, SKHU/1601/4.1/210. számú projektszámú, határon átnyúló projektet valósítunk meg 7 együttműködő partnerrel.

Rendezvényeink:

  • Nagyunsági Hagyományőrző Nap. 2017. április 24. Mezőtúri Művelődési Ház.
  • Vidékfejlesztési konferencia. 2017. április 26. Mezőtúri Önkormányzat.
  • Okos Közösségek Akadémia (Smart Communities Academia), Gyakorlati és tudományos szakemberek részére keletközép-európai települések kihívásai és fejlődési útjai a globalizált világban című konferencia szervezése. 2017. szeptember 28-29. Legénd, Közösségi Ház.

További referenciáink:

2015 LEADER térségek közötti együttműködési (Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében) keretében belül kézművesség a helyi gazdaságban képzés lebonyolítása.

2015. évi Nemzeti Tanyafejlesztési Program„Mezőtúr járás gasztronómiai értéktárának felmérése” című pályázatban szakmai részvétel.

Országos rendezvények lebonyolításában segítő részvétel: 2016 Nagykunsági Ízek –és Termékek védjegy valamint minőségbiztosítási rendszer kiépítése.

Folyamatos szaktanácsadást tartunk a népi kézműves stratégiát, magyar kultúrát érintő kérdésekben néhány települési önkormányzatnak, Leader Helyi Akciócsoportnak, civil és társadalmi szervezeteknek.