MEZŐTÚRI GASZTRONÓMIAI ÉRTÉKLELTÁR

Ajánlom figyelmükbe Szűcs Péter (Mezőtúr egyik méltán híres vendéglátósa) Mezőtúr és Vidéke lapban 2017. február 10-én megjelent cikkét, mely átfogó helytörténeti képet ad a település gasztronómia kuriózumairól.

Mezőtúri járás nagy múltú kultúrájának egyik pillérét mindmáig a hagyományőrzés, a hagyományok elevenen tartása, az értékek ápolása jelenti. A régi mesterségeket, népi kézművességet űző fafaragók, fazekasok, szövők, hímzők nemzedékről-nemzedékre hagyományozták elődeik tudását és a népi művészetek pótolhatatlan hangulatú elemeit. A Nagykunság egyéni arculatú táplálkozási kultúrával rendelkezik, annak ellenére, hogy alapjaiban az alföldi táplálkozási nagytáj része. A városokban viszonylag korán elindult a polgárosodás, mely folyamat a mindennapok étkezései mellett főleg az ünnepi ebédek, vacsorák újításaiban jelentkezett.

Tovább