Bemutatjuk Egyesületünket

KMVE - Közösség a Megújuló Vidékért EgyesületEgyesületünk 2014-ben alakult, de a hosszadalmas, bürokratikus törvényszéki ügyintézés következtében 2015-ben kaptuk meg a jogerős bejegyzést. Célunk, az egyesület működési területén élő lakosság életfeltételeinek javítása, a vidékfejlesztés- és területfejlesztés társadalmi-gazdasági szerepének erősítése, hagyományőrző tevékenységek végzése és támogatása, ifjúsági programok szervezése, fenntartható környezettel és fogyasztással kapcsolatos ismeretek terjesztése.

Egyesületi tagjaink kvalifikált szakemberekből (népművelő, múzeológus, agrármérnök, vidékfejlesztő mérnök, informatikus, gazdasági szakemberekből) áll. Folyamatos szaktanácsadást tartunk többek között a népi kézműves stratégiát, magyar kultúrát érintő kérdésekben a megye területén működő néhány települési önkormányzattal, leader helyi akciócsoportokkal, szakmaközi -, civil és társadalmi szervezetekkel.

Hagyományhoz kötődő projektekben együttműködő partner szerepvállalás:

  • 2014-2015 Alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése irányuló „Jász-Nagykun-Szolnok megyei tanyavilág állapotának komplex helyzetfeltáró felmérése”
  • 2014-2015 LEADER térségek közötti együttműködési (Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében) keretében belül kézművesség a helyi gazdaságban képzés lebonyolítása, alapozó kutatás módszertanának kidolgozása, jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése, tananyagkészítés.
  • 2014-2015 nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2014 projektben „Mezőtúr járás gasztronómiai értéktárának felmérése”. Országos rendezvények lebonyolításában segítő részvétel
  • Helyi termék-Hagyomány-Hálózat konferencia megszervezése (Mezőtúr)

Az Egyesület célja:

  1. a működési területén élő lakosság életfeltételeinek javítása, a vidékfejlesztés- és területfejlesztés társadalmi-gazdasági szerepének erősítése
  2. a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása, természetvédelmi szemléletformálás
  3. a környezet- illetve természetvédelemmel, fenntartható környezettel és fogyasztással kapcsolatos ismeretek terjesztése szálláshelyen, oktatási és közművelődési intézményekben
  4. környezetvédelmi civil érdekérvényesítés, lakossági tanácsadás.

Az Egyesület célja továbbá minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet támogatása, amely az Egyesület céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér.

Az egyesület tevékenysége:

Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében programokat, rendezvényeket szervez és támogat illetve azok szervezésében, lebonyolításában közreműködik, továbbá terveket és projekteket dolgoz ki, kiadványokat jelentet meg.